1. CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL WEB: www.duffi.es

1. La utilització d'aquest espai web està subjecta a l'acceptació plena per part de l'Usuari d'aquestes Condicions Generals d'Ús, o bé d'aquelles que es trobin vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi al mateix.

2. Només es permet l'accés a aquest lloc així com el seu ús amb fins lícits, ajustant-se en tot moment el seu ús a les presents Condicions Generals, la llei aplicable en cada moment, així com la moral, bons costums i ordre públic. L'empresa es reserva el dret a retirar l'accés a aquest lloc, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal, així com a posar en coneixement de les autoritats competents la realització d'activitats que poguessin ser constitutives de delicte.

3. L'empresa es reserva el dret unilateral de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d'Ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars de la seva pàgina web. També es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

4. L'Usuari reconeix que l'accés a aquest lloc es realitza sota el seu lliure consentiment i és responsabilitat exclusiva seva.

5. MASTER BABY HOME, SL, empresa propietària d'aquesta web, es reserva el dret de posar en coneixement de l'autoritat competent qualsevol altre ús que pugui atemptar contra els seus interessos o drets o puguin ser constitutius de delicte.

6. MASTER BABY HOME, S.L. es reserva el dret a posar fi a aquest servei web en qualsevol moment sense més requisit que l'avís en les presents condicions amb 15 dies d'antelació.

2. CLÀUSULA D'EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

1. MASTER BABY HOME, S.L. no pot garantir la disponibilitat permanent del servei que ofereix aquest lloc, ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació continguda en el Web aquest lloc.

2. En el cas que, per un atac informàtic, es produïssin errors en la informació facilitada, MASTER BABY HOME, SL no es fa responsable de tals errors així com dels danys causats per l'ús de la informació derivada d'aquests errors.

3. El contingut d'aquesta web és merament informatiu, no fent-se responsable en cap moment sobre els possibles errors produïts en la presentació. Si voleu informació més detallada, pot posar-se en contacte a través de l'adreça de correu info@duffi.es

3. RÈGIM DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

1. La propietat industrial i intel·lectual de quants logotips, emblemes, o qualsevol element incorporat en el disseny d'aquest lloc pertany en exclusiva a MASTER BABY HOME, SL L'Usuari reconeix i accepta aquests drets. Els elements d'aquesta web sobre els quals MASTER BABY HOME, SL no té drets de propietat intel·lectual o industrial són usats amb el corresponent permís.

2. Queda prohibida la reproducció de tot o part del contingut d'www.duffi.es així com la seva transmissió o registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de MASTER BABY HOME, SL

3. No està permès eludir el copyright sobre els drets de MASTER BABY HOME, SL, així com eludir o tractar d'eludir els sistemes que hi hagi o hi pugui haver de protecció del dels continguts. Es permet el dret de cita sempre que s'indiqui la font de la qual prové.

4. Qualsevol violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'aquest portal o els elements de MASTER BABY HOME, SL, serà objecte de les oportunes mesures legals per aconseguir la protecció d'aquests.

4. LEGISLACIÓ APLICABLE

1. MASTER BABY HOME, SL, informa que aquest lloc web es troba allotjat a Espanya, país en el qual ofereix els seus serveis, i per això l'única legislació aplicable per a resoldre qualsevol conflicte respecte a la interpretació d'aquestes condicions, és la legislació espanyola , així com els tractats internacionals que hagi subscrit Espanya. Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'usuari es sotmet a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat d'Alacant, per a resoldre qualsevol controvèrsia relacionada amb l'apartat anterior.

COM POSAR-SE EN CONTACTE

Si desitja aclarir qualsevol aspecte sobre les condicions d'ús descrites, pot dirigir-se a les següents adreces: info@duffi.es si ho fa a través de correu electrònic o bé per escrit a MASTER BABY HOME, SL, CARRER PTDA LES CREUS, S / N. 03450 BANYERES DE MARIOLA (ALACANT)

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR SERVEIS

MASTER BABY HOME, S.L.

C.I.F .: B54366331

Domicili Social: CARRER PTDA LES CREUS, S / N. 03450 BANYERES DE MARIOLA (ALACANT). Tel. +34 965.566.206 info@duffi.es.